Novosti/Aktivnosti

Objavljeno: 9. kolovoza 2012. | Aktivnosti

Američki luterani

Evangelička luteranska crkva u Americi (ELCA) je jedna od najvećih denominacija u toj zemlji i okuplja milijune američkih luterana. Najviše je prisutna Južnoj Dakoti, Sjevernoj Dakoti, Wisconsinu, Montani i Nebraski, državama koje su naseljavali Europljani njemačkog i skandinavskog porijekla. Među brojnim američkim denominacijama, ELCA spada u kategoriju protestantskih crkava glavne linije (tzv. Mainline Protestant), zajedno s prezbiterijancima, episkopalcima (anglikancima) i metodistima. Navedene crkve, a posebno ELCA, poznate su kao pretežito liberalne protestantske crkve, za razliku od brojnih evangelikalnih sljedbi koje su fundamentalistički orijentirane i nastale su kao “slobodne” crkve temeljem šizmatičnih iskustava. Više informacija o ELCA-i možete doznati na njihovoj službenoj stranici.

Daniel Hinšt

«Povratak