Novosti/Aktivnosti

Objavljeno: 30. siječnja 2013. | Aktivnosti

Ekumenska molitvena osmina za jedinstvo kršćana 2013

I tijekom siječnja 2013. godine, ekumenske molitvene osmine za jedinstvo kršćana održane su diljem Hrvatske u različitim kršćanskim crkvama. Evangelička (luteranska) crkva je snažno usmjerena prema ekumenskom zajedništvu kršćana u Kristu kao jedinom poglavaru Crkve. Ekumenizam je važan dio europske baštine tolerancije, a izvorno je iniciran upravo od protestanata. Više informacija o sudjelovanju predstavnika Evangeličke (luteranske) crkve na ekumenskim sastancima možete vidjeti na stranicama pojedinih crkvenih općina.

«Povratak