Novosti/Aktivnosti

Objavljeno: 12. kolovoza 2015. | Aktivnosti

Kamp u Crikvenici 19.-23.10.2015

Braćo i sestre u Gospodinu,
Od 19.-23.10.2015 u Crikvenici će se održati naš kamp. Možete početi sa reklamiranjem istoga po crkvenim općinama. Duhovno motivirajmo naše vjernike za ovaj naš ipak nadasve jedinstveni susret. Što se prijevoza i cijene tiče sve će biti u granicama onoga kako je do sada bilo. Ako imate prijedloge za izlet, slobodno napišite. Možemo planirati Triest za 15-20€ ili Labin (muzej M.V.Ilirika) za 10-15€ -(možda su oba i manje-cijena je “odoka”) to su cjelodnevni izleti sa lunch paketima. U oba slučaja vožnja bi bila oko 4 sata u autobusu i poželjno (isplatljivo) bi bilo da ide grupa od 40 i više osoba.
Ugodno ljeto i Božji blagoslov
Svetlana
«Povratak