Novosti/Aktivnosti

Objavljeno: 12. kolovoza 2015. | Aktivnosti

KAMP ZA DJECU I MLADE SELCE 2015

Odbor mladich E.C.R.H. je za ovogodišnji kamp izabrao temu: Pismo za tebe. Iz razloga što Bibliju možemo prikazati kroz pet boja, sve je oko nas bilo predstavljeno i podijeljeno u pet boja: zelena, crna, crvea, bijela, žuta. Ova se podjela kao crvena nit protezala cijelim programom kampa, od  biblijskih sati, kroz kvizove, sve do različitih igara.

 

Skupa nas je bilo 47:

 1. Ilok 3 voditelja i 23 djece
 2. Osijek 1 voditelj i 4 djece
 3. Slavonski Brod 1 dijete
 4. Veliki Zdenci 2 djeteta
 5. Legrad 1 voditelj
 6. Kutina 5 voditelja i 7 djece.

 

Cjelodnevni program započeo je tijelovježbom, molitvom i doručkom. Nakom toga je uslijedila jutarnja pobožnost koju su vodili Milinka Pavaji, Milan Dudok, Marija Hadžijadić i Dalibor Weiser. Nakon pobožnosti podijelili smo se u dvije grupe. Jedna je grupa bila dječja a druga omladinska i u obje je bio prvorođen biblijski sat.

Glavna tema – Pismo za tebe, bila je podijeljena u tri dijela:

 • Biblija, Božja riječ, Pismo za nas
 • Božje pismo (10 Božjih zapovijedi) za Mojsiju i narod
 • Pavlovo pismo (Poslanica Filemonu) za Onezima

Za dječju grupu predavanje je vodila Boženka Sajakova a za omladinsku Davorka Horvath.

Svaki dan djeca su naučilila zlatni stih, od kojih je najbitniji: „Dok ne dođem, posvećuj pozornost čitanju (Pisma),  bodrenju i poučavanju!  Ne zanemaruj  milosti koja je u tebi i koja ti je dana … „“  1.Tim.4,13-14                  

Za sve učesnike bila je pripremljena i radna bilježnica gdje su bili napisani biblijski tekstovi, pitanja za razmišlanje te mnoge druge vježbe povezane s temom.

Nakon biblijskih satova prije ručka, ali i posljepodne, provodili smo predivno vrijeme na moru gdje smo plivali, skakali, prskali se, i igrali.

Preko dana smo vodili i radionice u pet grupa. Neno Hadžijadić je vodio sportsku grupu, Marija Hadžijadić novinarsku, Milan Dudok kreativnu – (tamo su djeca pravila kuverte u koje su stavila pismo o Bogu koja su napisala za svoje roditelje), Milinka Pavaji kreativnu – (djeca su izrađivala Bibliju od filca u pet boja) i Boženka Sajakova također kreativnu (tamo su djeca pravila Bibliju sa 10 Božjih zapovijedi koja se može objesiti na zid).

Nakon večere smo opet imali zajednički program sa igrama, kvizovima, videoprezentacijom, kratkim igrokazom itd.

Za vrijeme večeri upoznavanja posjetila su nas dva „poštara“ (Milinka i Boženka) koji su donijeli cijelu gomilu paketa i pisama. Po cijelom su gradu tražili kamp za djecu i mlade iz E.C.R.H., koji su se smjestili u Selcu. Kad su ih konačno pronašli svakom dijetetu su dali malu kuvertu sa posebnom porukom – biblijski stih, ali i boju grupe u kojoj je radio za vrijeme cijelog kampa. Djeca su bila najsretnija kada je vođa njihove grupe dobio ne samo odjeću određene boje, već i boju za lice kojom su ih poslije djeca bojala. Osim toga svaki je učesnik dobio Bibliju, brošuru – Pismo za tebe, bilježnicu s pjesmaricom, i vrećicu u boji svoje grupe.

Svaka je večer bila po nečemu posebna.

Druge večeri smo se natjecali u kvizu (dobiješ ili izgubiš) sa laganim i teškim pitanjima (iz oblasti Starog i Novog zakona, crkvene povijesti, o prošlogodišnjem kampu, i različite smješnije pitanja o vođama grupa), također smo pogledali videoprezentaciju o postanku Biblije (koju je priprenila Boženka).

Treće večeri smo posjeltili okolna naselja, mlađa grupa Selce a starija Crikvencu.

Četvrte večeri smo se natjecali u igrama – slagali smo knjige Biblije (66), čuvali smo te iste knjige da nam ih netko ne ukrade (igra), pravili smo ogrlicu od 10 Božjih zapovijedi a onda smo opet igrali kviz u kome je glavnu ulogu imalo kolo sreće.

Igrali smo i vodene igre (koje je vodio Dalibor Weiser), kdje smo vidjeli ne samo brzinu već i spretnost naše djece i njhove dobre ideje.

Zadnji dan smo imali Bogoslužije. Svaki je voditelj dobio grupu djece koja su se pripremila za jedan dio.

Davorka i djeca – propovijed

Boženka i djeca – tekstovi i pjesme

Marija i djeca – velika molitva

Milinka i djeca – oprost za grijehe (konfiteor)

Dalibor i djeca – priprema prostora

 

Na ovom Bogoslužju je bilo prekrasno vidjeti kako su djeca otvorena i kako su u nekoliko dana promjenila svoje razmišljanje, otvarala su se Božjoj rijeći, Njegovoj ljubavi, a to su izkazivala,  ne samo time što uspjela napisati, već i u pjesmama koje su pjevala s oduševljenjem ( naravno, zahvaljujući i sviračima Neni i Boženki).

Na kraju je bilo ocjenjivanje svih igara sa kampa. Tzv. Knjige (knjiga sporta, šutnje, Biblijskog znanja, vrijednosti, kreativosti), gdje su se na prvo mjesto smjestili Ema Činčurak, Tea Koza i Sarah Pecka. Na kraju smo međusobno otkrili i svoje anđele čuvare, koji su nam pisali lijepe riječi ili stavljali male poklone u naše šarene vrećice.

U nedelju poslije podne smo pogledali još dvije prezentacije – Film života i Kamp za djecu i mlade E.C.R.H. 2015., koje je pripremio Milan Dudok.

Nakon toga je uslijedilo ovo najteže – spakirati stvari, staviti ih u autobus, oprostitse i otići kući sa nadaom da ćemo se na godinu opet sresti.

Neka nam Gospod Bog daje zdravlje i snagu ustrajati u tome što smo naučili i pjevali u jednoj pjesmi: „ Čitaj Bibliju jutrom, čitaj ju i u podne, čitaj ju svaku večer i nikad neprestaj!

Moli se svako jutrom, moli se i u podne, moli se svaku večer i nikad neprestaj!

Slavi Isusa jutrom, slavi Ga i u podne, slavi Ga svaku večer i nikad neprestaj!“.

                                                                                                                   

Voditelji cz. Ilok

Dušan i Božena Sajak

TÁBOR ECRH DETÍ A MLÁDEŽE V CHORVÁTSKU

 

Odbor mladých ECRH pre tohtoročný tábor vybral tému: Písmo pre teba. Keďže obsah Biblie môžeme vysvetliť aj v piatych farbách všetko bolo predstavené a aj podelené do zelenej, čiernej, červenej, bielej a žltej farby. Toto delenie sa, ako červená niť ťahala celým programom tábora, od biblických hodín, cez kvízy až po rôzne hry.

Celodenný program začínal rozcvičkou, modlitbou a raňajkami. Potom nasledovala ranná pobožnosť, ktorú viedli: Milan, Milinka, Marija a Dalibor.

Po pobožnosti sme sa delili na dve skupiny. Jedna skupina sa viedla pre deti a druhá bola mládežnícka.

Hlavná téma Písmo pre teba bola rozdelená do troch podskupín:

 1. PISMO OD BOGA (Božja riječ) Ivan 1,1 – 12
 2. MOJSIJA I ZAKON (SZ) Moj. 5,1 – 22  i   2.Moj. 32, 15 – 16      
 3. EVANÐELIE ZA ONEZIMA (NZ) 1 – 25

 

Prednášky pre deti viedla  Boženka Sajákova i pre mládež  Davorka Horvath. Každý deň sa deti učili aj zlatý veršík, z ktorých bol najhlavnejší: Kým neprídem, buď usilovný v predčitovaní (Písma), napomínaní a vyučovaní. 14Nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe a bol ti daný…“ Tim.4,13 – 14

K témam bol pripravený aj pracovný zošit,  kde boli vypísané nielen biblické texty, otázky na premýšľanie, ale aj rôzne cvičenia poviazané s témou.

Po biblických hodinách pred obedom aj po obede sme prežívali nádherný čas na mori, kde sme plávali, skákali, prskali, a hrali sme sa s vodou.

Cez deň sme viedli aj ručné práce v piatych skupinách. Neno – sportsku, Marija – novinarsku, Milan – kreatívnu, kde deti vytvárali obálky do ktorých písali list o Bohu pre svojich rodičov, Milinka – kreatívnu, kde si deti vyrábali Bibliu z plsti v piatych farbách a Boženka – kreatívnu – kde si deti vytvárali Bibliu na stenu  s 10 Božími prikázaniami.

Po večery sme mali opäť spoločný program, ktorý obsahoval hry, kvízy, videoprezentáciu, či scénku….

Keď sa konal večer zoznamovania sa,  navštívili nás akože aj  dvaja „poštári“ (Milinka a Boženka), ktorí nám priniesli celú hromadu balíkov a listy, po celom meste  vraj zháňali – tábor detí a mladých ECRH, ktorý sa ubytoval v meste – Selce. Keď ich konečne našli každé dieťa si od nich v maličkej obálke vybralo osobitnú správu z Biblie –  veršík, ale aj farbu skupinky v ktorej zostalo pracovať počas celého tábora. Najväčšiu satisfakciu mali deti v tom, že ich vedúci od poštárov dostali nielen päť farebné oblečenie, ale v tóne každej farby im mohli pomaľovať aj  tváre. Okrem toho každý účastník dostal Bibliu, brožúrku Písmo pre teba, spevníček i farebnú kapsičku skupiny kam patril.

Každý večer bol niečím iný.

Druhý večer sme zápasili v kvíze medzi ťažkými i ľahšími otázkami (z oblasti Starej i Novej zmluvy, cirkevných dejín, o predchádzajúcom tábore, či pár otázok o vedúcich), tiež sme si pozreli videoprezentáciu, ako vznikala Biblia(ktorú pripravila Boženka).

Tretí večer sme navštívili mestá, skupina menších Selce, väčší zase Crikvenicu.

Štvrtý večer  sme zápasili v hrách – skladali sme knihy Biblie,- chránili sme  knihy Biblie, aby nám ich nikto neukradol, – vytvárali sme reťaz z desať Božích prikázaní a potom sme viedli opäť kvíz v ktorom hlavnú úlohu malo Koleso šťastia.

Nevynechali sme ani vodné hry, kde sme videli nielen rýchlosť a dobrú taktiku našich detí, ale aj ich nápaditosť.

Posledný deň sme mali spoločné Služby Božie. Každý vedúci dostal skupinu s deťmi, ktorí sa pripravovali na jeden diel.

Davorka a deti – kázeň

Boženka a deti – texty a piesne

Marija a deti – veľká modlitba

Milinka a deti – prosba za odpustenie hriechov (konfiteor)

Dalibor a deti – príprava bohoslužobného priestoru.

Aj na týchto Bohoslužbách bolo nádherne vidieť, ako sú deti tvárne a ako po pár dňoch premenili svoje zmýšľanie, otvárali sa Božiemu slovu, Jeho láske  a to vyjadrovali nielen tým čo dokázali napísať, ale v piesňach, ktoré spievali s oduševnením, samozrejme vďaka aj hudobníkom Nenovi Hadžijadić a Boženke.

Po skončení bolo vyhodnotenie celotáborových hier – tzv. Knihy (sporta, šutnje, B.znanja, vrijednosti i kreativnosti), kde sa na prvom mieste umiestnili Ema Činčurak, Tea Koza a Sarah Pecková, a potom sme si navzájom odhalili svojich anjelov.

Poobede sme si ešte pozreli dve videoprezentácije Film života a to, čo sme prežili na tábore ECRH 2015 (ktoré pripravil Milan Dudok).

Za tým nasledovalo už len to najťažšie dobaliť veci, naložiť ich do autobusa rozlúčiť sa a odísť domov s nádejnou myšlienkou – snáď sa o rok stretneme zase.  Nech nám Pán Boh dáva dostatok zdravia a aj sily vytrvať v tom čo sme sa naučili a aj spievali v jednej piesni:

„ Čítaj Bibliu ráno, čítaj ju aj na obed, čítaj ju každý večer a nikdy neprestaň!

Modli sa každé ráno, modli sa aj na obed, modli sa každý večer a nikdy neprestaň!

Oslavuj Krista ráno, osláv Ho aj na obed, osláv Ho každý večer a nikdy neprestaň!

 

Vedúci cz. Ilok

Dušan i Božena Sajak

 

11027991_10153375890505586_9173212235494849647_n 11700929_10153006789456173_2648053307779017677_n 11403135_10153379762500586_7309218685689994179_n 10653293_10153383859230586_468388581527128315_n 1978734_10153378406815586_4702078839896760584_n

11244579_10153378539675586_4274317780017551655_n 10421591_10153377240795586_4491010656956822220_n

«Povratak