Novosti/Aktivnosti

Objavljeno: 26. lipnja 2012. | Aktivnosti

Luteranska pouka o ljudskim pravima

I dok se u hrvatskom društvu zagovaranje za ljudska prava, pogotovo za pojedine diskriminirane skupine, još doživljava s osjećajem nezainteresiranost pa i čuđenja, a pogotovo zalaganje za tuđa ljudska prava, njemački luteranski pastor Martin Niemöller nam je dao jasnu kršćansku poruku. Kao kršćani imamo dužnost prema zalaganju za jednaka prava svake osobe i skupine, neovisno o našem osobnom identitetu.

Martin Niemöller je rekao: “Najprije su došli po komuniste. Nisam se bunio zbog toga, jer nisam bio komunist. Onda su došli po Židove. Nisam se bunio zbog toga jer nisam bio Židov. Onda su došli po katolike, nisam se bunio zbog toga, jer sam bio protestant. Onda su došli po sindikaliste. Nisam se bunio zbog toga, jer nisam bio sindikalist. Onda su došli po mene. Ali nije više bilo nikoga da se buni zbog toga.”

Daniel Hinšt

«Povratak