VAŽNA OBAVIJEST O PITANJU VLASNIČKIH PRAVA EVANGELIČKE CRKVE U RH

Svećenica-administratorica zagrebačke luteranske općine Saša Sabol još ne boravi na gore navedenoj adresi crkvene općine obzirom da se zbog sporosti hrvatskog pravnog sustava te već krajnje uobičajenog nepoštivanja vlasničkih prava i načela vladavine prava u Hrvatskoj (unatoč pristupanju Europskoj uniji) još čeka provedba presude iz 2006. godine, odnosno presude iz 2010. koja pravomoćno potvrđuje prethodnu, odbijajući žalbu tuženika i ovršenika kao neosnovanu. Ovršni postupak još nije proveden, unatoč ovršnom prijedlogu. Tako se ovršenik i dalje nalazi u crkvenom prostoru koji pripada Evangeličkoj crkvi u Republici Hrvatskoj, premda i u samoj presudi ovršenik jasno priznaje da nikada nije bio zaposlenik Evangeličke crkve. Presude su objavljene kako bi javnost dobila transparentan uvid.

Tim više, ovršenik Moran Rajković je organiziran s još nekoliko osoba u udrugu koja se predstavlja kao zagrebačka evangelička općina te koja dopušta jednoj drugoj kršćanskoj skupini – “PRC” (nastaloj odvajanjem od povijesno priznate Reformirane kršćanske (kalvinske) crkve) da koristi prostor u vlasništvu Evangeličke crkve u RH. Ta dobro organizirana i koordinirana skupina, širi laži i obmame u javnosti o Evangeličkoj crkvi u RH, proziva nas zbog naših liberalnijih gledišta, otpora sektaškom fundamentalizmu i ultrakonzervativnoj revoluciji koja je trenutno visoko na agendi hrvatskog društva.

U hrvatskom Zakonu o sudovima jasno piše kako je svatko u Republici Hrvatskoj dužan poštivati pravomoćnu i ovršnu sudsku odluku i njoj se pokoriti, što se odnosi i na na udruženu skupinu koja je ilegalno prisvojila vlasnička prava Evangeličke crkve u Republici Hrvatskoj.

Ovršenik Moran Rajković ne priznaje volju sinode ECRH i samog biskupa ECRH koji je s Vladom RH u ime ECRH potpisao ugovor. Branko Berić je 2005. godine biran je za jednog od dva Generalna Vikara ECRH, na mandat od 6 godina. 2011. godine izabran je za biskupa ECRH. Izboru je nazočio državni predstavnik za odnose sa vjerskim zajednica u svojstvu svjedoka legalnosti postupka. Na temelju crkvenog zakona i nalaza vizitacije, izborna komisija je odredila broj delegata po pojedinim općinama i delegati su sa sobom donijeli vjerodajnice o izboru na izbornim skupštinama. Legitimnost biskupa proizlazi iz legitimnosti procesa kojim je izabran i legitimnosti tijela koje ga je biralo (Sinoda ECRH). Isto vrijedi i za predsjednika sinode Pavla Krešića koji je izabran 2005. i 2011.

Kako je Moran Rajković u prostoru ECRH ordiniran, protivno zakona ECRH, kanonski gledano, onaj koji ga je ordinirao primio je na sebe biskupstvo nove crkve, a ordinirani je postao njegov prvi svećenik. Kako se ta crkva zove, znati ćemo kad se registriraju (trenutmo su udruga građana “prijatelji evangelika”), pa ne mogu ni naše ime koristiti u javnim istupima.

Europska unija i njezine države članice u kojima luterani čine većinu ili značajan dio stanovništva i kulture s principijelnim razlogom upozoravaju Hrvatsku zbog neprovođenja pravomoćnih presuda, kao i općenito zbog visoke razine korupcije i neefikasnosti u pravosuđu. Premda su nadležni predstavnici države i pravosuđa upoznati s ovim slučajem i svjesni katastrofalnog stanja i moralnog kolapsa u hrvatskom pravosuđu, čine se nemoćnima pred načelom vladavine prava i zaštite vlasničkih prava, a što je temeljno načelo koje opravdava svrhu postojanja države. O ovom slučaju obaviještena su nadležna tijela Europske komisije i država članica Europske unije kako bi imali transparentan uvid u stvarne probleme s kojima se načelo pravde suočava u Hrvatskoj.

Kao crkva europske kulturne baštine, izravno proizašla iz protestantske reformacije, snažno podržavamo pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji. U tom kontekstu, mi luterani Hrvatsku kao državu primarno vidimo u svijetlu vladavine prava i zaštite vlasničkih prava, odnosno dosljednog i preciznog poštivanja navedenih načela u praksi. Ovaj slučaj neprovođenja pravomoćne presude govori drugačije, kao i brojni drugi primjeri. Njemačka i druge zemlje jako dobro znaju da stanje u hrvatskom pravosuđu nije imalo zadovoljavajuće, pa ispunjavanje uvjeta iz poglavlja 23. treba gledati samo općenitu diplomatsku priliku Hrvatskoj da kao članica Europske unije uloži izrazito velike napore u suoačavanju grijesima svojeg sustava ne-pravde.

Predsjednik sinode: Pavao Stanimir Krešić

Evanđelja

Ponešto o nama! U ŠTO LUTERANSKI PROTESTANTI VJERUJU?