Novosti/Aktivnosti

Objavljeno: 14. travnja 2015. | Aktivnosti

Sinoda 2015. godine održana u Slavonskom Brodu

Ovogodišnja Sinoda održana je 11. travnja 2015. godine u Slavonskom Brodu. Članovi Sinode su na redovnom godišnjem sastanku razmotrili aktualna pitanja važna za rad naše Crkve, usvojivši izvještaje o radu u prošloj te planove rada za sljedeću godinu. Našu Crkvu očekuje dinamično i dobro razdoblje, ali i razdoblje puno izazova u kojem će naglasak biti na radu s mladima i djecom, izradi nove pjesmarice te konsolidaciji rada pojedinih Crkvenih općina.

O Sinodi

Sinoda (Opći sabor) vrhovno je tijelo Evangeličke crkve u Republici Hrvatskoj (ECRH) koje izriče volju ECRH te se redovito sastaje najamanje jednom godišnje kako bi usmjeravalo i koordiniralo rad svih crkvenih općina, crkvenih dužnosnika i tijela na opću dobrobit Crkve.

Članovi Sinode su svi svećenici u službi ECRH, a članovi – laici biraju se iz svake crkvene općine, ovisno o broju vjernika koje pojedina crkvena općina ima, na mandat od 6 godina. Rad Sinode vodi predsjednik Sinode koji se također bira iz redova laika. Na ovaj način osigurava se jedinstvo Crkve u okvirima njezinog prezbiterijalnog ustroja te sukladno tradiciji Reformacije koja traži da život Crkve jednako usmjeravaju svi vjernici – kako svećenici tako i laici.

Sinoda 2015 - Biskup i predsjednik SinodeSinoda 2015 - Članovi SinodeSinoda 2015 - Druženje vjernikaSinoda 2015 - Druženje vjernikaSinoda 2015 - RaspravaSinoda 2015 - Članovi Sinode

Tekst: Matija Magerl
Foto: Dušan Saják

«Povratak