Novosti/Aktivnosti

Objavljeno: 14. listopada 2016. | Aktivnosti

Svećenički kolegij u Slavonskom Brodu

01. 10. 2016. održan je Svećenički kolegij u Slavonskom Brodu. Razgovaralo se o novom liturgijskom priručniku, pjesmarici, pripremi za proslavu 500 te obljetnice reformacije, te ostalim praktičnim stvarima iz života naših zajednica. Hvala župniku Sajaku na slikama.

 14680843_1163300977089981_5872385246542311064_o-1 14682023_1163300973756648_4614969657752633521_o 14691335_1163301043756641_1905623337404743388_o 14633315_1163301017089977_6725062843525586550_o 14633511_1163301097089969_4559880838597346259_o
«Povratak