Novosti/Aktivnosti

Objavljeno: 11. prosinca 2014. | Aktivnosti

Svjetski molitveni dan žena Hrvatske u Velikim Zdencima

U nedjelju, 30.11.2014. u Evangeličkoj crkvi u Velikim Zdencima, održana je godišnja skupština udruge Svjetski molitveni dan žena (SMD) Hrvatske. Nazočne su bile vjernice Rimokatoličke, Pravoslavne, Baptističke, Evanđeoske i naše Evangeličke crkve iz Osijeka, Vukovara, Zagreba, Bjelovara i Velikih Zdenaca.

Skupštinom su počele i pripreme za iduću godinu. „Razumijete li što sam vam učinio?“ tema je liturgije koju će žene 2015.g. u 170 zemalja svijeta predvoditi u istoj molitvi na materinjem jeziku za narod zemlje Bahami. Marija Žnidarić iz Zagreba, savjetnica za ekumenu s Kaptola, naglasila je da Bog želi da budemo jedno, bez obzira kojoj vjerskoj denominaciji pripadamo.

Svjetski molitveni dan je međunarodni pokret žena koji se događa u svijetu već 110.godina. “Svake godine, prvog petka u ožujku, obilježavamo svjetski molitveni dan” objasnila je Nataša Vukadinović iz Osijeka, predsjednica SMD Hrvatske.

Skupština je završila video projekcijom filma o SMD Hrvatska koji djeluje u našoj zemlji od 1998.godine te završnom molitvom svećenika Evangeličke crkve iz Velikih Zdenaca Predraga Gazibare.
Svjetski molitveni dan žena Hrvatske u Velikim Zdencima

«Povratak